SRŠEK ugostiteljski obrt uspješno provodi projekt...SRŠEK ugostiteljski obrt uspješno provodi projekt pod nazivom „Ulaganje u opremu u cilju širenja proizvodnje.“, referentnog broja KK.03.2.1.06.1181.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 218.035,00 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova 174.428,00 kn
Ukupna vrijednost neprihvatljivih troškova – 43.607,00 kn
Dodijeljena bespovratna sredstva – 148.263,00kn
Privatni doprinos – 26.165,00 kn

Projektni prijedlog se odnosi na ulaganje u novu opremu, informatičku opremu te adaptaciju proizvodnog prostora koji će povećati automatizaciju proizvodnih procesa, što će u konačnici utjecati na kvalitetu proizvoda i kraće rokove isporuke. Uz kvalitetne proizvode, povećanje proizvodnih kapaciteta i ugled na tržištu, Korisnik je u mogućnosti konkurirati poduzetnicima koje se bave istom djelatnošću u Gradu Zagrebu.
Projekt je započeo 01.10.2017. te je planirano da projekt završi 30.09.2018.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:
1) proširenje poslovnog razvoja proširenjem kapaciteta obrta SRŠEK kroz ulaganja u novu opremu radi povećanja konkurentnosti
2) potaknutim ulaganjima do povećanja produktivnosti i konkurentnosti obrta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Kontakt osoba za više informacija: Davor Govorčinović, konzultant, davor.govorcinovic@sk.t-com.hr
Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/